BADMINTON

För ytterligare information om Korpbadminton kontakta Reine Kosk på telefon: 0765 548563.